Artist statement - Henny Salimans, Beeldend kunstenaar

Ga naar de inhoud

Artist statement

Henny Salimans met Hickorys Sweething (foto: Nita Bönnekamp).
Artist Statement

Inner restlessness is my motivation to create harmony on canvas. Living in a time in which we are exposed to excessive stimulus I strive for core values as rest and regularity without becoming bored. My paintings reflect these values irrespective of being monotonous.

Proceeding from a continuous craving for renewal in my work I am under going a development from a figurative to a more and more extent way of abstraction. This development keeps offering new challenges. I am inspired by forms, colour combinations, music, poetry ……

In my figurative work I place my subjects in a seemingly insignificant décor which evokes a rather mystic atmosphere.
 
In the ‘Wave’-series the theme horse has become more and more abstracted. The subtitle is ‘Horses endlessly repeated as a never ending motion of waves’. Works from this series generally consist of more than one panel.
 
A recent 5-panel piece concerns an abstract formed landscape. It is based on the poem ‘Herinnering aan Holland’* (1936) by Hendrik Marsman. The poem is applied on the 5 left sides of the painting.
*Memory of Holland
 
Characteristic for my work is a dull emission by using a self-developed (mixed)chalk technique.
With it pigments are rubbed into a base layer that is applied on the canvas. My works are modest through using subtle ranges of colour but also expressive by a fascinating use of lines. This pure lining is strengthened by using more than one panel. These works suggest movement but at the same time they throw out a radiation of rest. It is here where tension and stillness blend together. The combined use of all these factors contribute to my identity.

Artist Statement (NL)

Innerlijke onrust is mijn drijfveer om harmonie op het doek te brengen. In een tijdsgewricht waarin we worden blootgesteld aan overmatige prikkels streef ik kernwaarden als rust en regelmaat na, zonder verveeld te raken. Mijn schilderijen weerspiegelen deze waarden, zonder eentonig te zijn.

Vanuit een voortdurende drang tot vernieuwing maak ik een ontwikkeling door van figuratief naar een steeds verdergaande mate van abstractie. Deze ontwikkeling biedt steeds nieuwe uitdagingen. Inspiratie haal ik uit vormen, kleurcombinaties, muziek, poëzie ……

In figuratieve werken plaats ik mijn onderwerp(en) in een schijnbaar onbeduidend decor. Dit roept een enigszins mystieke sfeer op.

In de ‘Wave’-serie is het thema ‘paard’ steeds verder geabstraheerd. De ‘Wave’-serie draagt als Nederlandse subtitel: ‘Paarden in oneindige herhaling als een golfbeweging’. Werken uit deze serie bestaan doorgaans uit meerluiken.
 
Een recent 5-luik betreft een abstract vormgegeven landschap. Dit werk is gebaseerd op het gedicht ‘Herinnering aan Holland’ (1936) van Hendrik Marsman. Op de linkerzijden van de vijf doeken is de tekst van het gedicht aangebracht.
 
Onderscheidend voor mijn werken is de matte uitstraling als resultaat van de door mijzelf ontwikkelde krijttechniek op doek. Daarbij worden pigmenten met de hand ingewreven in een basislaag die op het doek is aangebracht. De werken zijn zowel ingetogen door het gebruik van subtiele kleurnuances als expressief door een fascinerend lijnenspel. Dit lijnenspel wordt versterkt door het gebruik van meerluiken. Deze werken geven de suggestie van beweging maar stralen tegelijkertijd rust uit. Spanning en verstilling vloeien hier samen. Het samenspel van al deze factoren vormt mijn handschrift.

Terug naar de inhoud