Artist statement - Henny Salimans, Beeldend kunstenaar

Ga naar de inhoud

Artist statement

Henny Salimans met Hickorys Sweething (foto: Nita Bönnekamp).
Artist Statement
Henny Salimans’ work, in which her preference goes out to the theme of ‘the Horse’, is shaped figurative as well as abstract formed.

In her figurative work she places her subjects in a seemingly insignificant décor which evokes a rather mystic atmosphere.

In the urge to renew, work appears in a more abstracted form. A strong and ingenious feeling for composition and beauty are seen in the ‘Wave’–series in which her favourite theme of an abstracted form is effected. Work from this series is mostly modest because of the subtle range of colouring and also very expressive because of a fascinating use of lines. Here tension and quietness blend into each other.
The ‘Wave’-series subtitle is: Horses endlessly repeated as a never ending motion of waves.

In further abstraction the theme ‘Horse’ has been released. This resulted in the series ‘Splashing Waves’ in which the pure lining of the waves has been matched with subtile circular forms which reflect the splashing of the water. The taut vertical black outlines added to the sides of the works enlarge the undulating lining.

Characteristic for all her work is a dull emission caused by the use of a (mixed) chalk technique.

Artist Statement (NL)
Henny Salimans maakt zowel figuratief als geabstraheerd werk, waarbij zij een voorliefde heeft voor het thema ‘paard’.

In haar figuratieve werken plaatst zij haar onderwerp(en) in een schijnbaar onbeduidend decor. Dit roept een enigszins mystieke sfeer op.

Uit de drang tot vernieuwing ontstaan werken in meer geabstraheerde vorm. Een sterk gevoel voor compositie en schoonheid komt geraffineerd naar voren in de ‘Wave’-serie, waarin haar favoriete thema in geabstraheerde vorm is uitgewerkt. Werken uit deze serie zijn vaak ingetogen door subtiele kleurnuances én expressief door een fascinerend lijnenspel. Hier vloeien ‘spanning’ en ‘verstilling’ samen.
De ‘Wave’-serie draagt als subtitel: Paarden in oneindige herhaling als een golfbeweging.

In verdergaande abstractie is het thema ‘paard’ losgelaten. Dit resulteert in de serie ‘Splashing Waves’ waarin het zuivere lijnenspel van de waves is gecombineerd met subtiele cirkelachtige vormen die het opspatten van water weerspiegelen. De strakke verticale zwarte banden die aan de zijkanten van de doeken zijn aangebracht versterken het golvende lijnenspel.

Kenmerkend voor al haar werk is de matte uitstraling als gevolg van de (gemengde) krijttechniek.

Henny Salimans
Rosmolen 42
7587 RP De Lutte
06–11766607 (of: 06–13403030)
Terug naar de inhoud